Редакційна колегія

Редакційна колегія

Головний редактор:

Яковлев Д.В., доктор політичних наук, професор

 

Заступник головного редактора:

Шамша І.В., кандидат філософських наук, доцент

 

Редакційна колегія:

Афанасьєва М.В., доктор юридичних наук, професор

Вітман К.М., доктор політичних наук, професор

Гансова Е.А., доктор філософських наук, професор

Голубович І.В., доктор філософських наук, професор

Длугош П., доктор соціології, професор

Долгополова О.А., доктор філософських наук, професор

Івакін О.А., доктор філософських наук, професор

Каменська Т.Г., доктор соціологічних наук, професор

Коваліско Н.В., доктор соціологічних наук, професор

Кормич Л.І., доктор історичних наук, професор

Кутуєв П.В.доктор соціологічних наук, професор

Куцепал С.В., доктор філософських наук, професор

Крилова С.А., доктор філософських наук, професор

Лісієнко О.В., доктор соціологічних наук, професор

Мінєва С., доктор філософії, професор

Мірчев Д., доктор філософських наук, професор

Онищук В.М., доктор соціологічних наук, професор

Розова Т.В., доктор філософських наук, професор

Стрельцов Є.Л., доктор юридичних наук, професор

Хамітов Н.В., доктор філософських наук, професор

Худенко А.В., доктор філософських наук, доцент

Чепак В.В., доктор соціологічних наук, професор

Шапошникова І.В., доктор соціологічних наук, професор

Щудло С.А., доктор соціологічних наук, професор

 

Редакційна Рада

Голова Ради – Ківалов С.В., доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, академік НАПН України

Афанасьєва М.В., доктор юридичних наук, професор

Конверський А.Є., доктор філософських наук, професор, академік НАН України

Бакіров В.С., доктор соціологічних наук, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, академік АН ВШ України

Туляков В.О., доктор юридичних наук, професор

Цвих В.Ф., доктор політичних наук, професор

Токовенко О.С., доктор філософських наук, професор

 

 

1 4 3

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"