Про журнал

Рік заснування: 2014

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20826-10626 Р від 25.06.2014 р.

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9).

Періодичність: виходить 6 разів на рік.

Назва журналу англійською: «Current Problems of Phylosophy and Sociology»

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: Науковий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології»

Індекс міжнародного центру періодичних видань: 2410-3071 (Print), 2415-7295 (Online)

Головний редактор:  Яковлев Д.В., д.політ.н., професор.

Заступник головного редактора: Шамша І.В., к.філос.н., доцент. 

Редакційна колегія: Афанасьєва М.В., д.ю.н., професор; Вітман К.М., д.політ.н., професор;  Гансова Е.А., д.філос.н., професор; Голубович І.В., д.філос.н., професор; П. Длугош, доктор соціології, професор; Дрьомін В.М., д.ю.н., професор; Івакін О.А., д.філос.н., професор; Каменська Т.Г., д.соціол.н., професор; Коваліско Н.В., д.соціол.н., професор; Конверський А.Є., д.філос.н., професор; Кормич Л.І., д.істор.н., професор; Кутуєв П.В., д.соціол.н., професор; Куцепал С.В., д.філос.н., професор; Крилова С.А., д.філос.н., професор; Лісієнко О.В., д.соціол.н., професор; Меліков І.М., д.філос.н., професор; Мінєва С., доктор філософії, професор; Мірчев Д., д.філос.н., професор; Онищук В.М., д.соціол.н., професор; Розова Т.В., д.філос.н., професор; Стрельцов Є.Л., д.ю.н., професор; Токовенко О.С., д.філос.н., професор; Туляков В.О., д.ю.н., професор; Хамітов Н.В., д.філос.н., професор; Чепак В.В., д.соціол.н., професор; Шапошникова І.В., д.соціол.н., професор; Щудло С.А., д.соціол.н., професор.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридична академія",              вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Актуальні проблеми філософії та соціології"